บีชบาร์

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 - 23.00

 

ร้านอาหารสิรินพลา

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 14.00

 

สิริน คาเฟ่

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 14.00