เดินทางโดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง 

เดินทางมาตามเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มาออกที่ด่านเก็บค่าผ่านทางหลวงพิเศษอู่ตะเภา จากตรงมาตามป้ายอู่ตะเภา-สัตหีบ แล้วเลี้ยวขวาตามป้ายอู่ตะเภา-สัตหีบ จากนั้นจะมาถึงถนนสุขุมวิท เตรียมเลี้ยวซ้ายลงถนนเทศบาล 2 ตรงมาประมาณ 6 กิโลเมตร จนถึงทางแยกถนนลงหาด คุณจะเจอป้ายโรงแรมอยู่ทางขวา เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตรจะเจอทางเข้าโรงแรมสิริน พลา รีสอร์ท

จากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (UTP) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ประมาณ 25 กิโลเมตร

เดินทางออกมาจากสนามบินอู่ตะเภา ให้เลี้ยวขวาไปยังถนนหลวงหมายเลข 3126 ตรงไปจนถึงถนนสุขุมวิทให้เลี้ยวขวา จากนั้นตรงไป สักเกตสะพานบ้านฉางให้ชิดซ้ายเพื่อยูเทิร์นใต้สะพาน แล้วตรงไปตามทางจะเจอถนนเทศบาล 2 ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 6 กิโลเมตร จนถึงทางแยกถนนลงหาด คุณจะเจอป้ายโรงแรมอยู่ทางขวา เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตรจะเจอทางเข้าโรงแรมสิริน พลา รีสอร์ท