ห้องประชุมสัมมนา

      รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสูงสุดถึง 250 ท่าน ด้วยอุปกรณ์สำหรับประชุมสัมมนาตามมาตรฐาน 

บริการอาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจรมีทั้งห้องประชุมขนาดใหญ่ และห้องประชุมขนาดเล็ก

สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม พร้อมทีมงานค่อยสนับสนุนตลอดการใช้งาน